Přejít na: obsah stránky | menu | vyhledávání
Hlavní obsah | nahoru
Dceřinná společnost 4 tech systems s.r.o.

Politika IMS společnosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

vydává a k plnění se zavazuje, Plynomont Teplice s.r.o.

V souladu s dalším směřováním naší společnosti směrem k neustálému zlepšování efektivnosti a co možná nejvyšší kvality námi poskytovaných služeb a při spojení zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyjadřuje vedení společnosti obecnou formou hlavní zásady závazků, které vytvořily rámec pro stanovení cílů integrovaného systému managementu (tzv. IMS) dle ISO 9001, 14001 a 45001.

Plnění této politiky v rámci integrovaného management systému je založeno na následujících principech a závazcích:

 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • k plnění právních předpisů a jiných požadavků, tzv. závazných povinností,
 • naplnění této politiky zajišťujeme poskytováním přiměřených zdrojů pro plnění přijatých cílů a programů integrovaného systému řízení,
 • kvalita našich služeb je základním měřítkem posuzování naší úspěšnosti,
 • procesy, které ovlivňují kvalitu našich produktů, jsou řízeny, dokumentovány, pravidelně přezkoumávány a hodnoceny,
 • systémovými nástroji zajišťovat neustálé zlepšování integrovaného systému řízení a jeho efektivitu,
 • systematicky vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik,
 • umožňujeme našim zaměstnancům rozšiřovat si svou odbornost, aby byli maximálně schopni pružně a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků,
 • vytvářet a udržovat zdravé vzájemně výhodné vztahy s našimi dodavateli. Vnímat dodavatele jako partnera. Svým přístupem zvyšovat jeho povědomí v oblasti životního prostředí a úrovně bezpečnosti práce,
 • v rámci trvale udržitelného rozvoje předcházíme vzniku odpadů, hospodárně využíváme přírodní zdroje a energie. Minimalizujeme znečištění životního prostředí a podílíme se na prevenci a osvětě,
 • k vytváření vhodných pracovních podmínek pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • k neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců,
 • k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP a environmentu,
 • projednávat s pracovníky záležitosti v oblasti BOZP a environmentu,
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění,
 • k systematickému přístupu k řízení rizik a příležitostí v návaznosti na kontext organizace a požadavky zainteresovaných stran,
 • a projednání této integrované politiky a kontextu organizace se zaměstnanci.

V Teplicích dne 17.1.2020

Jan Glonek
Jednatel společnosti

Gasnet - smluvní partner Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 ČSSP


Hlavní menu | nahoru
CZ | DE


Plynomont Teplice s.r.o. - jsme tu pro Vás už 30 let!


JEDNIČKA MEZI PLYNAŘI - O PLYNU VÍME VŠE!

PLYNOMONT Teplice s.r.o., Dubská 1806, 415 01 Teplice, telefon: +420 417 539 204, 417 539 204, e-mail: plynomont.teplice@plynomont-teplice.cz