Přejít na: obsah stránky | menu | vyhledávání
Hlavní obsah | nahoru
Dceřinná společnost 4 tech systems s.r.o.

Politika IMS společnosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

vydává a k plnění se zavazuje,
Plynomont Teplice s.r.o.

V souladu s dalším směřováním naší společnosti směrem k neustálému zlepšování efektivnosti a co možná nejvyšší kvality námi poskytovaných služeb a při spojení zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyjadřuje vedení společnosti obecnou formou hlavní zásady závazků, které vytvořily rámec pro stanovení cílů kvality jako vlastní politiky kvality, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální politiky.

Plnění této politiky v rámci integrovaného systému řízení je založeno na následujících principech a závazcích:

 • zavazujeme se k neustálému zlepšování systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • zavazujeme se dodržovat platnou legislativu a jiné požadavky při všech svých činnostech
 • naplnění této politiky zajišťujeme poskytováním přiměřených zdrojů pro plnění přijatých cílů a programů integrovaného systému řízení
 • kvalita našich služeb je základním měřítkem posuzování naší úspěšnosti
 • procesy, které ovlivňují kvalitu našich produktů, jsou řízeny, dokumentovány, pravidelně přezkoumávány a hodnoceny
 • systémovými nástroji zajišťovat neustálé zlepšování integrovaného systému řízení a jeho efektivitu
 • systematicky vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik
 • umožňujeme našim zaměstnancům rozšiřovat si svou odbornost, aby byli maximálně schopni pružně a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků
 • vytvářet a udržovat zdravé vzájemně výhodné vztahy s našimi dodavateli. Vnímat dodavatele jako partnera. Svým přístupem zvyšovat jeho povědomí v oblasti životního prostředí a úrovně bezpečnosti práce.
 • v rámci trvale udržitelného rozvoje předcházíme vzniku odpadů, hospodárně využíváme přírodní zdroje a energie. Minimalizujeme znečištění životního prostředí a podílíme se na prevenci a osvětě
 • monitorováním a řízením rizik bezpečnosti práce se snažíme snižovat počet úrazů našich zaměstnanců

V Teplicích dne 2.1.2017

Jan Glonek Jednatel společnosti

Gasnet - smluvní partner Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 ČSSP


Hlavní menu | nahoru
CZ | DE


Plynomont Teplice s.r.o. - jsme tu pro Vás už 20 let!


JEDNIČKA MEZI PLYNAŘI - O PLYNU VÍME VŠE!

PLYNOMONT Teplice s.r.o., Dubská 1806, 415 01 Teplice, telefon: +420 417 539 204, 417 539 204, e-mail: plynomont.teplice@plynomont-teplice.cz