Přejít na: obsah stránky | menu | vyhledávání
Hlavní obsah | nahoru
Dceřinná společnost 4 tech systems s.r.o.

CERTIFIKÁTY

Rozsah systému IMS

Ve Společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a trvale zlepšován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Rozsah je určen pro následující činnosti spojené s:

  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
  • Plynové rozvody, přípojky, topenářské práce
  • Montáž vodovodních řádů a přípojek

a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 pro všechny výše zmiňované činnosti. V systému není aplikován návrh a vývoj dle kapitoly 8.3 ČSN EN ISO 9001:2016, který Společnost nezajišťuje. Všechny tyto systémy jsou současně předmětem certifikace dle zmíněných mezinárodních norem.

certifikát ISO 9001 certifikát ISO 14001 certifikát OHSAS 45001 oprávnění ITI k revizím a zkouškám plynových zařízení oprávnění ITI k montážím a opravám plynových zařízení Certifikát svařování Certifikát ČSSP Živnostenský list: 

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení Živnostenský list: montáž, opravy, 

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení Živnostenský list: opravy a montáž měřidel Živnostenský list: provádění staveb Certifikát ASPP 2017 Strategický partner roku 2014

Gasnet - smluvní partner Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 ČSSP


Hlavní menu | nahoru
CZ | DE


Plynomont Teplice s.r.o. - jsme tu pro Vás už 30 let!


JEDNIČKA MEZI PLYNAŘI - O PLYNU VÍME VŠE!

PLYNOMONT Teplice s.r.o., Dubská 1806, 415 01 Teplice, telefon: +420 417 539 204, 417 539 204, e-mail: plynomont.teplice@plynomont-teplice.cz